Am constat ca este din ce in ce mai utilizata terminologia din domeniul eficientei energetica fara ca se cunoaste semnificatia exacta a anumitor termeni.
Venim in intampinarea mai multor cereri ale clientilor nostri si incepem prin a concentra definitii, informatii tehnice si cadrul legal, referitoare la eficienta energetica.

Prima parte este aceea de defintii conform Directivei 2012/27 a Parlamentului si Consiliului Uniunii Europene, defintii unitare la nivel de Uniune Europeana.

Partea 1- Definitii.

1. „energie” inseamna toate formele de produse energetice, combustibili, energie termica, energie din surse regenerabile, energie electrica sau orice alta forma de energie, astfel cum sunt definite în articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;

4. „eficienta energetica” inseamna raportul dintre rezultatul constand in performanta, servicii, bunuri sau energie si energia folosita în acest scop;

5. „economii de energie” inseamna o cantitate de energie economisita determinata prin masurarea si/sau estimarea consumului inainte si dupa punerea in aplicare a unei masuri de imbunatatire a eficientei energetice, asigurand in acelasi timp normalizarea conditiilor externe care afecteaza consumul de energie;

6. „imbunatatirea eficientei energetice” inseamna o crestere a eficientei energetice ca rezultat al schimbarilor tehnologice, comportamentale si/sau economice;

7. „serviciu energetic” inseamna beneficiu fizic, utilitate sau bun obtinut dintr-o combinatie de energie cu o tehnologie sau actiune eficienta din punct de vedere energetic care poate include activitatile de exploatare, intretinere si control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe baza unui contract si care, in conditii normale, s-a dovedit ca duce la o imbunatatire a eficientei energetice sau economii de energie primara, in conditii verificabile si masurabile sau estimabile;

24. „furnizor de servicii energetice” inseamna o persoana fizica sau juridica care furnizeaza servicii energetice sau alte masuri de imbunatatire a eficientei energetice catre instalatia sau sediul consumatorului final;

25. „audit energetic” inseamna o procedura sistematica al carei scop este obtinerea unor cunostinte corespunzatoare despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri sau al unui grup de cladiri, al unei operatiuni sau instalatii industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea si cuantificarea oportunitatilor rentabile de economisire a energiei si raportarea rezultatelor;

27. „contract de performanta energetica” inseamna un acord contractual intre beneficiarul si furnizorul unei masuri de imbunatatire a eficientei energetice, verificata si monitorizata pe toata perioada contractului, prin care investitiile (activitatea, aprovizionarea sau serviciile) in masura respectiva sunt platite proportional cu un nivel al imbunatatirii eficientei energetice convenit prin contract sau cu alte criterii convenite privind performanta energetica, cum ar fi economiile financiare;

28. „sistem de contorizare inteligenta” inseamna un sistem electronic care poate masura consumul de energie oferind mai multe informatii decat un contor traditional si care poate transmite si primi date utilizand o anumita forma de comunicatii electronice;

30. „cogenerare” inseamna producerea simultana, in acelasi proces, a energiei termice si a energiei electrice sau mecanice;

32. „energie termica utila” inseamna energia termica produsa intr-un proces de cogenerare, pentru a satisface o cerere de incalzire sau racire, justificata din punct de vedere economic;

33. „energie electrica produsa prin cogenerare” inseamna energia electrica produsa într-un proces legat de producerea de energie termica utila si calculata in conformitate cu metodologia prezentata în anexa I;

34. „cogenerare de inalta eficienta” inseamna cogenerarea care indeplineste criteriile stabilite în anexa II;

35. „eficienta globala” inseamna suma anuala a productiei de energie electrica si mecanica si a productiei de energie termica utila, impartita la cantitatea de combustibil folosita pentru producerea energiei termice într-un proces de cogenerare si in productia bruta de energie electrica si mecanica;

36. „raportul dintre energia electrica si energia termica” inseamna raportul dintre energia electrica produsa prin cogenerare si energia termica utila la functionare exclusiv in regim de cogenerare, utilizand datele operationale ale unei unitati specifice;

37.„unitate de cogenerare” inseamna acea unitate care poate functiona in regim de cogenerare;

38. „unitate de cogenerare de mica putere” inseamna o unitate de cogenerare cu capacitate instalata mai mica de 1 MWe;

39. „unitate de microcogenerare” inseamna o unitate de cogenerare cu o capacitate maxima mai mica de 50 kWe;

42. „incalzire si racire eficienta” inseamna o optiune de incalzire si racire care, comparativ cu un scenariu de baza care reflecta situatia normala, reduce masurabil consumul de energie primara necesar pentru a furniza o unitate de energie livrata în cadrul unei limite de sistem relevante într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, dupa cum a fost evaluat in analiza costuri-beneficii la care se face trimitere in prezenta directiva, tinand seama de energia necesara pentru extractie, conversie, transport si distributie;

43. „incalzire si racire individuala eficienta” inseamna o optiune privind furnizarea de incalzire si racire individuala care, comparativ cu termoficarea si racirea centralizata eficienta, reduce masurabil consumul de energie primara din surse neregenerabile necesar pentru a furniza o unitate de energie livrata in cadrul unei limite de sistem relevante sau necesita acelasi consum de energie primara din surse neregenerabile, dar la un cost inferior, tinand seama de energia necesara pentru extractie, conversie, transport si distributie;